BaTMan

Bro- och tunnelförvaltningssystemet BaTMan hjälper användare i hela Sverige att förvalta och planera underhållet på broar och andra konstruktioner. Förvaltare, konsulter, planerare och många andra får genom systemet dagligen stöd och information om tiotusentals konstruktioner.

Trafikverket tillhandahåller datorbaserade kurser som ett hjälpmedel för dig som ska arbeta i BaTMan. I 13 moduler beskrivs vad BaTMan är, hur du kommer igång med användandet, hur verktyget kan användas för informationssökning och hur du registrerar en konstruktion.

Klicka på knapparna för att starta modulerna. Du kan göra varje modul flera gånger.

  Introduktion till BaTMan

Trafikversskolans kurs "Att arbeta med BaTMan" är en lärarledd påbyggnadskurs till de datorbaserade modulerna. I kursen lär du dig genom teori och praktik att använda systemet och får en bättre förståelse för förvaltning av byggnadsverk.

 

Klicka på knappen för att komma till kursens informationssida.
 
  Trafikverkets verksamhetskrav
  Behörighet / Kom igång med BaTMan
  Konstruktionsgrupper
  Sök och Fakta om en konstruktion
  Skapa en anläggning med konstruktioner
  Koppla dokument
  Registrera tekniska uppgifter
  Bärighet, järnvägs- och vägbroar
  Passager och vägnätsanknytning
  Planering
  Inspektion
  Åtgärd